O kancelarii

Adwokat i Radca prawny Sosnowiec

Profesjonalna pomoc adwokata

Kancelaria Prawna to nowoczesny i prężnie rozwijający się zespół radców prawnych i prawników, dla których profesjonalizm oraz dbałość o interes Klienta są najwyższymi wartościami.

Świadcząc swoje usługi, Radca Prawny dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom każdego Klienta, zachowując przy tym wysoki poziom etyki.

Nasi Radcy oferują profesjonalną i skuteczną pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa. Poszukują efektywnych rozwiązań zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, a także jednostek administracji publicznej. Rozumieją potrzeby każdego. Reprezentują Klientów przed właściwymi organami w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych oraz egzekucyjnych. Ponadto radca prawny w Sosnowcu doradza w procesie tworzenia umów handlowych, prowadzi negocjacje w imieniu Klientów i przygotowuje opinie prawne.

Wyjątkowo skuteczny i zawsze mocno zaangażowany w swoją pracę zespół radców prawnych z Sosnowca działa na obszarze całej aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Posiadamy również swoją filię w Mielcu. Co więcej, na życzenie Klienta pomoc prawna świadczona jest w innych miejscach na terenie całej Polski. Podsumowując, gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie. Ochrona interesu klienta jest dla nas kwestią priorytetową i znajdujemy rozwiązanie dla każdego problemu. Nasz zespół adwokacki udzieli porad prawnych w najwyższym interesie Klienta. Nasi adwokaci z Sosnowca mają ogromną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym pomoc prawna przychodzi na czas i jest skuteczna. Pozew, proces, negocjacje – zapraszamy do naszej Kancelarii!

Kancelaria Radcy Prawnego

w Sosnowcu

Zakres pomocy prawnej

Radca prawny w Sosnowcu oferuje bardzo szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Jest otwarty na problemy każdego Klienta, ale przede wszystkim specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego. Ponadto reprezentuje Klientów w sprawach o emeryturę, rentę i inne świadczenia z ZUS. Zapewnia profesjonalną pomoc m.in. w sprawach o odszkodowania, o zadośćuczynienia, o alimenty i kontakty, o rozwód, o podział majątku. To tylko część spraw, w których nasza kancelaria prawna świadczy pomoc. Wszechstronne przygotowanie naszych radców prawnych z Sosnowca sprawia, że są w stanie podjąć się bardzo zróżnicowanych i skomplikowanych spraw. Innymi słowy, cały zespół pozostaje do Państwa usług, oferując odpowiednią pomoc we właściwym czasie.

Oferta radcy prawnego z Sosnowca:

Reprezentowanie przed sądami i urzędami

Jako Radca Prawny Sosnowiec, jesteśmy zaufanym partnerem naszych klientów w różnorodnych kwestiach prawnych. Nasza kancelaria prawna reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym sprawy cywilne, sądowo-administracyjne oraz karną. Dodatkowo, świadczymy kompleksową obsługę prawno-doradczą w kontekście spraw urzędowych i administracyjnych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam efektywnie działać w imieniu klientów, dbając o ich prawa i interesy w każdej sytuacji prawnej.

Doradztwo prawne

Zapewniamy kompleksowe usługi prawne, w tym świadczenie porad prawnych oraz przygotowywanie opinii prawnych. Nasza kancelaria prawna oferuje również tworzenie projektów umów, aktów prawnych oraz innych dokumentów prawniczych. Celem naszych radców prawnych jest wspieranie klientów w formułowaniu precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań, które służą ochronie ich interesów i potrzeb.

Sporządzenie pism

Nasza działalność obejmuje przygotowywanie różnorodnych dokumentów prawniczych, w tym pism procesowych, pism urzędowych oraz innych aktów prawnych. Usługi kancelarii prawnej obejmują sporządzanie pozew, odwołań, skarg, zażaleń, sprzeciwów oraz zarzutów w przypadku nakazów zapłaty. Nasi radcowie prawni są specjalistami w tworzeniu umów, wniosków i podań oraz innych niezbędnych dokumentów prawnych, które spełniają wszystkie wymagania prawne

Prowadzenie mediacji

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu skutecznych negocjacji oraz udzielaniu wsparcia w procesach mediacji. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnych rozwiązań dla naszych klientów poprzez dialog, rozumienie potrzeb wszystkich stron i znajdowanie kompromisów.

Honorarium – ile kosztuje radca prawny w Sosnowcu?

Kancelaria prawna z Sosnowca stosuje bardzo elastyczne podejście do kwestii rozliczeń finansowych za swoje usługi. Honorarium jest ustalane podczas spotkania z klientem i jest uzależnione od rodzaju sprawy, zakresu czynności do wykonania, a także uwzględnia możliwości finansowe Klienta. Może ono mieć charakter wynagrodzenia ryczałtowego lub według stawki godzinowej. Na przykład w sprawach o odszkodowanie czy zadośćuczynienie radca prawny z Sosnowca może się umówić z Klientem na wynagrodzenie z tzw. premią za sukces. Podobnie może kształtować się sposób określenia wysokości honorarium w innych sprawach. Co więcej, szacunkową wycenę honorarium mogą Państwo otrzymać drogą mailową lub telefoniczną. Szczegółowe zasady ustalania honorarium zostały omówione w zakładce Honorarium.

Zasady współpracy

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

Honorarium ryczałtowe

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidualnych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.

Honorarium według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

Honorarium z premią za sukces

W szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia – wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:

– wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego
– wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces

Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem aglomeracji śląskiej i miasta Mielca należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Warto wskazać także, iż w niektórych sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail.