Prawo cywilne

Pomoc prawna adwokata z Sosnowca

Adwokat w Sosnowcu posiada wieloletnie doświadczenie w  reprezentowaniu swoich Klientów w zakresie prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.

Jest niezwykle skuteczny w walce o zapłatę z zawartych umów i odszkodowań, a także realizację zobowiązań dotyczących wypadków komunikacyjnych.W ramach usług prawniczych występuje o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, a także o przyznanie i wypłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

W zakresie prawa spadkowego adwokat z Sosnowca rozwiązuje sprawy o unieważnienie testamentów odręcznych. Dokonuje również działu spadku oraz stwierdza nabycie spadku lub jego odrzucenie.

Pomoc prawna adwokata

w Sosnowcu

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego

-stwierdzenie nabycia spadku
-odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
-unieważnienie testamentów odręcznych i szczególnych
-zachowek
– wykonanie zapisu testamentowego
– zabezpieczenie spadku-
– podział spadku

Wsparcie prawne z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań

-zapłatę z umów

– świadczenia niepieniężne z umów
-odszkodowania dotyczących wypadków komunikacyjnych
-ochronę dóbr osobistych, negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów, polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów, ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
– zniesienie współwłasności
– zasiedzenie
– wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zadzwoń do Adwokata!