Prawo rodzinne i prawo pracy

Pomoc prawna adwokata z Sosnowca

Adwokat w Sosnowcu prowadzi skutecznie wiele spraw dla Klientów indywidualnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in. o podział majątku wspólnego lub przyznanie alimentów, znajdując zawsze najlepsze rozwiązanie.

Pomaga przejść przez trudny i nieprzyjemny proces rozwodowy, a także uregulować kontakty z małoletnim dzieckiem. Adwokat z Sosnowca jest skuteczny w walce o ograniczenie, zwiększenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Z jego usług korzystają ponadto osoby, które uległy wypadkom w pracy i domagają się wypłaty odszkodowania.

Zwracają się również do niego klienci z pomocą o ustaleniu stosunku pracy, w walce o przywrócenie do pracy bądź wydanie i sprostowanie świadectwa pracy. Rozwiązują wszelkie spory z pracodawcami. Klienci indywidualni mogą liczyć również na fachową pomoc adwokata z Sosnowca w sprawie przyznania wcześniejszej emerytury, jeśli pracowali w szczególnych warunkach lub renty z tytułu wypadku przy pracy bądź renty rodzinnej.Duża część prowadzonych spraw dotyczy też przyznania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, a także przygotowania odwołań od decyzji wydanych przez ZUS. To adwokat dla każdego, kto potrzebuje prawnej pomocy.

Pomoc prawna adwokata

w Sosnowcu

Reprezentacja i pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Oferujemy reprezentację w sprawach:

– rozwód i separację
– uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
– alimenty
– ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
– ustalenie, zaprzeczenie pochodzenia dziecka
– zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
– podział majątku wspólnego
– ubezwłasnowolnienie

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w powyższych sprawach, zapraszamy do naszej kancelarii.