PRAWO CYWILNE

Oferujemy reprezentację w sprawach:

Z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań:

 • o zapłatę z umów
 • o świadczenia niepieniężne z umów
 • o odszkodowania
 • dotyczących wypadków komunikacyjnych
 • o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności
 • o zasiedzenie
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

Z zakresu prawa spadkowego

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
 • o unieważnienie testamentów odręcznych i szczególnych
 • o zachowek
 • o wykonanie zapisu testamentowego
 • o zabezpieczenie spadku
 • o dział spadku