PRAWO GOSPODARCZE

W ramach usług prawnych związanych z prawem gospodarczym zajmujemy się poniższymi kwestiami.

Pomoc prawna przy zakładaniu działalności

  • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
  • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego

Obsługa prawna małych firm i dużych przedsiębiorstw

  • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
  • stała i kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
  • opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
  • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych obejmującą połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego

Wsparcie prawne w windykacjach i egzekwowaniu umów

  • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
  • polubowną i sądową windykację należności
  • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta

Jeśli szukają Państwo rzetelnego Radcy Prawnego w Sosnowcu, jesteśmy do Państwa dyspozycji!