EMERYTURA I RENTA

Oferujemy:

  • doradztwem przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
  • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
  • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
  • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
  • opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
  • restrukturyzację podmiotów gospodarczych obejmującą połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego
  • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
  • polubowną i sądową windykację należności
  • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta

Jeśli szukają Państwo rzetelnego Radcy Prawnego w Sosnowcu, jesteśmy do Państwa dyspozycji!