PRAWO KARNE

Reprezentowanie w sprawach karnych i o wykroczenia

Oferujemy:

  • obronę przed organami ścigania i sądami w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz o wykroczenia
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • reprezentowanie przed Krajowym Rejestrem Karnym w sprawach o uzyskanie zaświadczeń oraz aktualizację wpisów w rejestrze

Jeśli szukasz polecanego adwokata w Sosnowcu – zapraszamy!