PRAWO PRACY

Oferujemy reprezentację w sprawach:

  • o ustalenie stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • dotyczących roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
  • dotyczących zakazu konkurencji
  • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy