PRAWO PRACY

Wsparcie prawne dla pracowników

Oferujemy reprezentację w sprawach:

  • o ustalenie stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • dotyczących roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
  • dotyczących zakazu konkurencji
  • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

Jeśli potrzebujesz wsparcia Radcy Prawnego w powyższych kwestiach, zapraszamy do kontaktu!