PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Reprezentacja i pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Oferujemy reprezentację w sprawach:

  • o rozwód i separację
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • o alimenty
  • o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie, zaprzeczenie pochodzenia dziecka
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
  • o podział majątku wspólnego
  • o ubezwłasnowolnienie

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w powyższych sprawach, zapraszamy do naszej kancelarii.