Radca prawny czy adwokat – czym się różnią i jakie posiadają uprawnienia?

Radca prawny czy adwokat – czym się różnią i jakie posiadają uprawnienia?

Większość osób, które nie mają na co dzień do czynienia z prawem, sądzi, że adwokat i radca prawny to jedna i ta sama profesja. I owszem – przepisy, które regulują zakres uprawnień do reprezentowania klientów przed sądem przez adwokata i radcę prawnego są zbliżone, są jednak i pewne różnice. Informacje o nich zamieszczamy w artykule poniżej.

Kim jest adwokat?

Adwokatem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa, a następnie zdała egzamin na aplikację adwokacką. Musi też aplikację odbyć i zdać z pozytywnym wynikiem egzamin adwokacki a po wpisaniu na listę uzyskać tytuł adwokata. Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. czyli prawo o adwokaturze. A jaki jest zakres obowiązków adwokata? – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i opracowywanie projektów aktów prawnych, a także występowanie przed urzędami i sądami. Może występować w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i prawa pracy, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co istotne, podczas wypełniania swoich zadań adwokat podlega wyłącznie ustawom.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która również ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa, ale następnie zdaje egzamin na aplikację radcowską. Musi ją ukończyć, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, a po wpisaniu na listę uzyskuje tytuł radcy prawnego. Zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Jeszcze do 2015 roku radcowie prawni mogli brać udział wyłącznie w sprawach cywilnych. Obecnie mają takie same uprawnienia co adwokaci, mając jednak szersze możliwości zawodowe.

Co łączy zawód adwokata i radcy prawnego?

Zarówno adwokata, jak i radcę prawnego nazywa się prawnikiem, bądź potocznie mecenasem. W obydwu przypadkach należy ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć praktyki oraz zdać egzamin. Od tego momentu mogą świadczyć pomoc prawną.

Każdy radca prawny i każdy adwokat są zobowiązani do zachowywania tajemnicy zawodowej. Ponadto są zobligowani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Są to zawody zaufania publicznego, w związku z tym jasno określone są ich prawa i obowiązki.

Radca prawny a adwokat – różnice

Zanim przepisy zostały zmienione, różnice pomiędzy zawodami radcy prawnego a adwokata były bardzo wyraźne. Od 1 lipca 2015 r mają oni identyczne kompetencje w wykonywaniu swojego zawody. Można by sądzić wręcz, że nie różnią się niczym poza nazwą i przynależnością do 2 różnych samorządów zawodowych.

Adwokat może wypełniać swoje obowiązki, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki i można z nim zawrzeć wyłącznie umowę cywilnoprawną. Radca prawny natomiast może być zatrudniony u przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy. Z punktu widzenia przeciętnego klienta nie ma to jednak większego znaczenia.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

Powyższy artykuł wskazuje, że różnice pomiędzy zawodem adwokata a radcy prawnego praktycznie się zacierają i nie ma większego znaczenia, z czyich usług prawniczych skorzystamy. Oznacza to, że w przypadku problemu, zarówno jeden, jak i drugi może reprezentować nas przed sądem cywilnym, karnym lub administracyjnym, a także przed urzędami i organami władzy publicznej. Coraz częściej mówi się wręcz o połączeniu tych dwóch zawodów w jeden tak, jak to jest w większości państw.

Zawsze jednak warto korzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego i Adwokata w Sosnowcu, która świadczy swoje usługi profesjonalnie i kompleksowo, z najwyższą dbałością o interes każdego klienta.