Ustalenie wysokości alimentów. Co warto wiedzieć?

Ustalenie wysokości alimentów. Co warto wiedzieć?

Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie uzasadnionych potrzeb dziecka, na które składają się zarówno potrzeby materialne, jak i duchowe małoletniego. W dalszej części artykułu znajdziesz najważniejsze zasady, jakimi kieruje się Sąd podczas ustalania wysokości alimentów. Zapraszamy do czytania.

Podstawowe potrzeby dziecka a wysokość alimentów

Potrzeby dziecka to jedna z najistotniejszych kwestii, którą należy rozstrzygnąć, ustalając wysokość alimentów. Należy tutaj mieć na uwadze to, że zmieniają się one wraz z wiekiem dziecka, dlatego też katalog potrzeb dla dziecka w wieku przedszkolnym i studenta będzie znacząco się od siebie różnił.

 

Co może znaleźć się w katalogu potrzeb dziecka?
Poniżej przykładowe zestawienie dla dziecka w wieku szkolnym,
które podzielone jest na kilkanaście kategorii.

Wydatki na edukację, do których zaliczają się podręczniki, przybory szkolne, zajęcia pozalekcyjne, komputer oraz świetlica. Do tej kategorii zaliczają się również czesne, jeśli dziecko chodzi do prywatnej szkoły.

Zajęcia dodatkowe, na przykład sportowe, artystyczne lub językowe.

Wyżywienie, ubrania, środki czystości.

Jednorazowe wydatki, takie jak sprzęt sportowy (np. rower, łyżwy, rolki).

Wydatki zdrowotne, takie jak aparat ortodontyczny.

Wyjazdy wakacyjne oraz weekendowe.

Leczenie – do tej kategorii zaliczają się uzasadnione wizyty u prywatnego lekarza lub dentysty, wydatki na leki.

Kultura i rozrywka, czyli książki, płyty, wyjścia do kina, zabawki, sprzęt muzyczny. W tej kategorii znajdują się również prezenty okolicznościowe, urodziny kolegów oraz koleżanek.

Dojazd do szkoły, zajęcia dodatkowe.

Opłaty mieszkaniowe, takie jak czynsz, internet oraz media.

Możliwości zarobkowe, a nie aktualne zarobki osoby, która ma płacić alimenty. Na możliwości wpływa między innymi wykształcenie, wiek oraz stan zdrowia.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że realne osiągane zarobki, a możliwości zarobkowe to dwie różne kwestie. W przypadku, w którym zarobki są wysokie lub bardzo wysokie nie ma większego problemu ze zrealizowaniem zasądzonych alimentów. Problem powstaje w sytuacji, w której osoba z niskimi dochodami ma płacić alimenty, których wysokość przekracza jego lub jej możliwości. Wtedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów powinna przedłożyć w sądzie informacje o zarobkach.

 

Koszty życia – które trzeba udowodnić przy ustalaniu wysokości alimentów, a które nie?

Gromadząc potrzebne materiały do sprawy alimentacyjnej, należy zebrać m.in. dokumenty pokazujące koszty życia. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie wydatki wymagają udokumentowania. Do tej kategorii, chociażby zaliczają się wydatki na jedzenie oraz środki czystości. Nie trzeba ich potwierdzać, a więc nie trzeba przedkładać odpowiednich dokumentów, takich jak paragony lub faktury. Za to konieczne jest udokumentowanie kosztów, które odbiegają od wydatków przeciętnej osoby bądź mogą być różne w zależności od osób.

Co to oznacza w praktyce? Nie musisz udowadniać sądowi, ile kosztują podstawowe produkty, takie jak chleb, masło lub mleko, ale już koszty leczenia, wysokość czesnego w szkole czy zakup specjalistycznego obuwia dla dziecka, należy zebrać oraz udokumentować.

Możliwości zarobkowe rodziców przy ustalaniu wysokości alimentów

Dobrym pomysłem, kiedy interesuje nas ustalenie wysokości alimentów, jest zwrócenie się po poradę prawną do adwokata w Sosnowcu. Prawnik przede wszystkim pomoże nam w kwestii uściślenia możliwości zarobkowych, co, jak zostało już wspomniane we wcześniejszych akapitach, nie równa się z rzeczywistymi zarobkami. Te dwie kwestie nie zawsze muszą oznaczać to samo, taka sytuacja ma miejsce, gdy rodzic nie wykorzystuje w całości swoich możliwości. Na przykład bezrobotny mężczyzna/bezrobotna kobieta w wieku około 30 lat, niebędący na rencie, ani na żadnym innym zasiłku, nie ma możliwości zarobkowych wynoszących 0 złotych. Ich możliwości są znacznie większe, a wyznacza się je na podstawie wykształcenia, stanu zdrowia, wieku, doświadczenia zawodowego lub umiejętności.

Osoby, które nie znajdują się w komfortowej sytuacji, w której mogą przedstawić możliwości zarobkowe drugiego rodzica, poprzez złożenie zeszłorocznego zeznania podatkowego lub umowy o pracę, mogą skorzystać z innej opcji, jaką jest szczegółowy opis rodzica. Warto ująć tam posiadany zawód, miejsca pracy, a jeśli istnieje taka szansa, dobrze jest dołączyć dowody potwierdzające zawarte w opisie słowa. Takim dowodem może być umowa od poprzedniego pracodawcy, czy certyfikaty pokazujące zdobyte uprawnienia.

Inną możliwością jest przedstawienie przykładowych ofert pracy dla osób z podobnymi kwalifikacjami. Takie ogłoszenia można z łatwością znaleźć w Internecie, na różnych portalach. Nie zawsze jednak można skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ wciąż w niewielu ofertach dołączana jest informacja o wysokości wynagrodzenia. Jeśli nie ma informacji o zarobkach, to i tak warto pokazać te oferty pracy. Są one dowodem na to, że jest zapotrzebowanie na specjalistów/pracowników z kwalifikacjami danego rodzica.

W przypadku rodziców, którzy nie uzyskali konkretnego zawodu, wykształcenia lub nie mają doświadczenia zawodowego, podstawą do wyliczenia możliwości zarobkowych będą oferty dla osób bez zawodu.

Dobro dziecka pierwszym wyznacznikiem przy ustalaniu wysokości alimentów

Ustalenie wysokości alimentów to złożony proces, w którym należy wziąć pod uwagę szereg kwestii mających wpływ na dziecko. Analizując przedstawione materiały, sąd musi podjąć decyzję, która będzie miała przede wszystkim na względzie dobro dziecka. Czym jest owo dobro? W głównej mierze dobro dziecka oznacza zapewnienie mu warunków do rozwoju, edukacji, a nawet takich podstawowych kwestii, jak wyżywienie czy środki czystości. Wysokość alimentów zależna jest od zarobków rodzica, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów, oraz jego lub jej możliwości zarobkowych. Warto tutaj zaznaczyć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nie wyklucza spełnienia obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nadal ma obowiązek płacić alimenty na dziecko.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania na temat wysokości alimentów, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.