EMERYTURA I RENTA

Oferujemy reprezentację w sprawach:

  • o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach
  • o przyznanie emerytury górniczej
  • o przyznanie emerytury
  • o przyznanie renty z tytułu wypadku przy pracy
  • o przyznanie renty rodzinnej
  • o przyznanie zasiłku chorobowego
  • o przyznanie zasiłku macierzyńskiego
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS